Service Learning
No Ahli Kumpulan No. Matrik
1. Aiman Naim Bin Kamarulzaman 55360
2. Dudley Yap Wei Yang 55838
3. Nurainfitri Binti Dzahari 57400
4. Tan Weng Kun 58087
5. Yii Shun Teng 58345
6. Jonathan Jordan Bin Jesnik 58674
  7. Nur Aqilah Binti Mohd Zaki 58947
8. Raziq Irfan Bin Bakri 59136
9. Md Abu Shama 59410
10. Jahanara Islam Lubna 60063

Laman web Kampung Atas ini dibangunkan bagi memenuhi keperluan kursus TMF4034 Technopreneurship and Product Development dibawah pembelajaran berasaskan perkhidmatan dengan kolaborasi bersama pihak berkuasa. Kami merupakan pelajar Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat , Universiti Malaysia Sarawak . Pembangunan laman web ini merupakan satu cara kami untuk menabur bakti kepada masyarakat luar, khususnya kepada warga Kampung Atas. Visi kami ketika membina laman web Kampung Atas ialah untuk memberikan satu solusi tuntas dalam mempromosikan sebarang perusahaan yang diusahakan oleh penduduk kampung ini kepada orang luar melalui internet.